เศรษฐกิจ1

คนละครึ่งเฟส 5 ยอดใช้จ่ายสะพัด 3.4 หมื่นล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5 ยอดใช้จ่ายสะสมยังท็อปฟอร์ม ทะลุ 3.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ยอดใช้จ่ายทะลุ 4,000 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวาน (วันที่ 16 ต.ค. 65) เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งแรกสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ซึ่ง ณ สิ้นวันดังกล่าวมีประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก และใช้สิทธิครั้งแรกตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 622,225 คน จากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือสำเร็จทั้งสิ้น 822,188 คน

ทำให้ในภาพรวมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ได้รับสิทธิโครงการและใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 24.02 ล้านคน จากจำนวนสิทธิโครงการทั้งสิ้น 26.5 ล้านคน โดยในจำนวน 24.02 ล้านคน มีประชาชนที่ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 8.75 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 36% ของผู้ได้รับสิทธิโครงการและใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 65 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.21 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 39,681.56 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.13 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 4,999.89 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.06 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 371.44 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 34,310.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 17,461.66 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 16,848.57 ล้านบาท

 

เศรษฐกิจ1

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,332.40 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,920.71 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,633.92 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,829.13 ล้านบาท ร้านบริการ 550.82 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 43.25 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.67 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.28 หมื่นราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สามารถใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00–22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนเร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด